تلاش کن آنقدر کامل باشی

که بزرگترین تنبیه تو در مورد دیگران

گرفتن خودت از آنها باشد!

تقدیم به خوبان اورداپ

ساقه طلایی
پاسخ
maryam p r ۵ آذر ٠٠
تسلیت میگم غم آخرتون باشه
محمدرضاا ٢ آذر ٠٠
ساقه
**پسرکوهستان** ٢ آذر ٠٠
ساقه طلایی
ساقه طلایی

ساقه طلایی

تاریخ 26 بهمن 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان